Členské příspěvky

 

Cena příspěvku: 400,- Kč za rok, nový člen vstupní příspěvek 500,- Kč

Číslo účtu: 209103836/0300

Variabilní symbol = číslo legitimace