Odborné publikace členů  ATM ČR

  • Degen, Milan:S POLEČENSKÝ TANEC VE DVACÁTÉM STOLETÍ. Vydavatel a nakladatel SUT a Jiří Plamínek, Praha 2003.
  • Degen, Milan: STEP – TAP DANCE, tanec Nového světa. Praha 2010. Kniha vychází na CD vlastním nákladem.
  • Degen, Milan; Šabla, Igor: TAP DANCE. OÚ Bratislava 1993. První slovenská publikace o stepu.
  • Degen, Milan: ZÁKLADNÍ INFORMACE O STEPU – I. ÚKDŽ Praha 1984. Terminologie a analýzazákladních úderů.
  • Degen, Milan: ZÁKLADNÍ INFORMACE O STEPU – II. ÚKDŽ Praha 1987. Nástin nejstarší historiestepu v Čechách a na Moravě, cca 1884-1939.
  • Chrastil, Josef: ALBUM HLAVNÍCH SPOLEČENSKÝCH TANCŮ XX. STOLETÍ. Supraphon Praha – Bratislava, Gramofonový klub, 1968, 1. vydání. Příloha ke dvěma LP stereo gramodeskám č. 1 13 0491-92 (nahrály orchestry K. Vlacha, K. Duby a S.Kunsta).
  • Chrastil, Josef: BONTON. Praha.
  • Chrastil, Josef: MODERNÍ TANEČNÍ HODINA. Státní hudební vydavatelství (SHV) Praha 1967. Popis tanců s notovým materiálem pro piano.
  • Chrastil, Josef; Majorová, Milena: SMÍM PROSIT? Mladá fronta, edice Dobrý vítr, Praha 1958. Základy společenských tanců.
  • Martin, Ivan: DO SPOLEČNOSTI I NA TANEČNÍ PARKET. ÚKDŽ Praha 1991.